Automatické závlahové systémy

RIADIACE JEDNOTKY

"Mozog zavlažovania" - slúžia na komplexné 
ovládanie zavlažovacieho systému

DO OBCHODU