Automatické závlahové systémy

Tipy na 
úsporu vody

Rozdielne časti Vašej záhrady vyžadujú rozdielne spôsoby zavlažovania. Preto by mal byť zavlažovací systém navrhnutý tak, aby zavlažoval jednotlivé zóny podľa ich požiadaviek na zavlažovanie. V príslušných zónach používajte správne rozstrekovacie hlavice – stacionárne alebo kvapkové závlahy pre malé oblasti, pružinové výsuvné rozstrekovače pre stredne veľké oblasti a pre veľké oblasti rotačné a úderné rozstrekovače. Uistite sa, že v jednotlivých zónach sú použité rovnaké rozstrekovače. Nepoužívajte rotačné rozstrekovače spolu s kvapkovými v jednej zóne. Nainštalujte kvapkový zavlažovací systém. Kvapková závlaha môže znížiť spotrebu vody až do výšky 70%. Zavlažujte iba živé kultúry. Uistite sa, že rozstrekovače zavlažujú trávniky/záhony, a nie chodníky/cestu.

 Ak je to možné, použite xeriscape záhradnú architektúru. Xeriscape je metóda usporiadania záhrady, pozostávajúcej predovšetkým z trávnikov, ktorá má nižšie nároky na zavlažovanie. Naučte sa ovládať svoju riadiacu jednotku. Nedovoľte, aby ona ovládala Vás. Intenzita zavlažovania by sa mala počas roka meniť. Zavlažujte menej počas jari a jesene, viac počas leta. Aby ste zabránili odtekaniu vody pri svahovitom teréne, zavlažujte v intervaloch: tri 5-minútové intervaly zavlažovania sú lepšie ako jeden 15-minútový. Ak zavlažujete plochú oblasť, je lepšie zavlažovať dlhšie, aby bolo zabezpečené dôkladné nasiaknutie pôdy. Zavlažujte medzi 21:00 – 6:00, aby ste minimalizovali vyparovanie. Zavlažujte trávnik zhruba v objeme 2,5cm za týždeň. Nezavlažujte počas dažďa. Dažďový senzor je skvelá pomôcka, ktorá zabráni spusteniu automatického zavlažovania počas prehánok. Vykonávajte ročnú údržbu Vášho zavlažovacieho systému. Na jar skontrolujte prípadné úniky Vášho zavlažovacieho systému, pokazené alebo upchaté hlavice rozstrekovačov.