Automatické závlahové systémy

Urob si sám

PODKLADY A ZÁSADY PRI INŠTALÁCII

V prípade, že sa rozhodnete realizovať automatický zavlažovací systém svojpomocne, najskôr nás prosím kontaktujte, aby sme Vám mohli poradiť a naviesť Vás správnym smerom.  V prípade, že uvažujete o využití nášho bezplatného poradenstva a pomoci s výberom komponentov (vrátane vhodných čerpadiel) Vás prosíme o uvedenie telefonického kontaktu, prípadne Vašej adresy v predchádzajúcom dotazníku.

1. MNOŽSTVO VODY PRE ZAVLAŽOVANIE

V našich klimatických podmienkach je pre dosiahnutie kvalitného trávnika aj pre pestovanie okrasných rastlín neodmysliteľná závlaha. Veľký význam má i jej pravidelnosť na pozemku. Tieto požiadavky najlepšie spĺňajú automatické zavlažovacie systémy, ktoré riadia aj špecifické požiadavky na závlahu v jednotlivých mesiacoch. Pre zistenie potrebnej kapacity vodného zdroja je nutné previesť bilanciu dennej a týždennej potreby závlahovej vody podľa veľkosti zavlažovanej plochy. Na starší trávnik sú priemerné požiadavky na závlahu 20-35mm/m2 vody týždenne. Novo založený trávnik sa zavlažuje niekoľkokrát denne krátko, neskôr iba 2-3x týždenne a spravidla stačí na jednu závlahovú dávku okolo 10mm/m2 vody. Samozrejme záleží tiež na zrážkach a ročnom období. V prípade nedostatočnej kapacity zdroja vody sa dá problém riešiť prečerpávajúcou nádržou s kontrolovaním hladiny vody.

Denná potreba sa počíta okolo 3mm/m2, čo sú 3 litre/m2
(1mm vody na m2 = 1 liter na m2)
Dôležité hodnoty:
–Denná potreba vody
–Kapacita zdroja

3. STAVEBNÁ DISPOZÍCIA PRE REALIZOVANIE ZAVLAŽOVANIA

Vyriešime umiestnenie riadiacej jednotky vo vhodnom priestore, umiestnenie elektromagnetických ventilov v budove (napr. v technickej miestnosti), alebo ich rozmiestnenie priamo na pozemku vo ventilových šachtách (nemusíme ťahať súbežne viacero potrubí, prepojenie urobíme iba elektrickými vodičmi od riadiacej jednotky). Zvolíme vhodné umiestnenie dažďového senzoru vzhľadom k riadiacej jednotke. Zaistíme si prestupy pod spevnenými plochami a chodníkmi.

4. HLAVNÉ ZÁSADY PRE ZAVEDENIE A MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU ORBIT®

SPRACOVANIE VLASTNÉHO PROJEKTU AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVANIA

Návrh závlahy
Pre správne navrhnutie systému vytvorte plánik celého pozemku v mierke (1:100 alebo 1:200 v závislosti na veľkosti pozemku) so zakreslením všetkých stavieb, terás, chodníkov, bazénu a pod. Plánik označte kótami v metroch. V plániku vyznačíte veľké a malé zavlažované plochy a do nich zakreslíte zavlažovací systém s umiestnením rozstrekovačov. Pri ďalšom spracovaní projektu a pri vlastnej realizácii automatického zavlažovacie systému postupujte podľa podrobného „Návodu pre zavedenie a montáž zavlažovacieho systému ORBIT®.“ Sme pripravení Vám pomôcť pri návrhu Vášho automatického zavlažovacieho systému. Ochotne Vám poradíme i v priebehu samotnej realizácie. Pri objednaných komponentoch Vám na požiadanie skontrolujeme montážnu nadväznosť jednotlivých prvkov a zabalíme ich podľa Vášho priania špecifikovaného pri objednávke (napr. oddelene po jednotlivých vetvách). Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ho zašleme v rámci celej SR.